#پیام‌روزانه
جمعه – ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

💎فروردین:

از آن‌جا كه امروز در كار خود موفق شدي و به مقصود رسيده‌اي پس بسيار بجاست كه مراد ديگران را برآورده سازي و نسبت به اطرافيان مهربان باشي. از ترديد و دودلي دست بردار و مصمم در راه خواسته خويش گام بردار.

💎اردیبهشت:

امري تو را ناراحت كرده است كه به زودي برطرف مي‌شود. بدون توجه به افكار منفي و ياس‌آور براي يك جهش بزرگ آماده شو و براي لحظه كنوني زندگي كني. با مردم تازه معاشرت كن. متكي به تاييد ديگران نباش.

💎خرداد:

به هوشياري و تحول عمده‌اي كه در زندگي‌ات پيش آمده توجه كن. بدون دگرگوني پيشرفت امكان‌پذير نيست. پيشامدي كه رخ داده است نبايد مورد بي‌اعتنايي و بي‌توجهي‌ات قرار گيرد. دگرگوني مي‌تواند بسيار دردناك باشد ولي هر انساني ناگزير زير بار درد و رنج مي‌رود تا جريان رهايي از آن را تجربه كند.

💎تیر:

براي كار جديد تصميم بگير و سپس تعهدات لازم را عهده‌دار شو. سكوت و وقارت موجب آرامش اطرافيان است. مطمئن باش كه درباره آينده تصميم صحيح را اتخاذ كرده‌اي.

💎مرداد:

از زندگي‌ات راضي باش و قدر آن را بدان. حرف حق را قبول كن و دلت را از تلاطم خالي نما تا نبوغ تو كار خود را انجام دهد و تو را به موفقيت برساند.

💎شهریور:

بر خدا توكل كن و خويشتن‌دار باش. راز دل را براي هر كسي تعريف نكن. مردم‌دار باش و به ديگران كمك كن. نسبت به اطرافيان مهربان‌تر باش. قلبي مهربان داري. كمي زودرنج هستي. چون قلبي مهربان داري خدا هميشه با توست.

💎مهر:

نيتي در دل داري و خودت را سخت گرفتار اين نيت كرده‌اي و متوجه عواقب آن نيستي، بجاست كه از آن دست برداري يا صبر و حوصله پيشه كني. به آن‌چه داري قانع باش زيرا نمي‌داني چه بسيار كساني كه آرزو دارند جاي تو باشند.

💎آبان:

از دقايق زندگي بهره بگير. خود را سرگرم مسايل حاشيه‌اي نكن. با توكل بر خداوند و با اراده و تصميم قاطع عمل كن كه موفقيت در چند قدمي‌ات است. به زودي خبر خوش و ملاقاتي شادي‌بخش خواهي داشت.

💎آذر:

اگر فعاليت خود را بيشتر كني و بر دقت و سرعت خود بيفزايي از رقيبان جلو خواهي افتاد و جاي نگراني نخواهد بود. اوضاع زندگي‌ات در مسير مثبت و ترقي و پيشرفت چه تحصيلي و چه مالي پيش خواهد رفت.

💎دی:

هر دلي از اسرار عشق آگاهي ندارد تنها كسي كه عاشق حقيقي است مي‌تواند از رموز عشق و حقيقت آگاه شود و اين در اثر خواستن و توكل بر ذات مقدس الهي است كه همه امور به او بستگي دارد. مسئله‌اي ذهنت را درگير خواهد كرد، نبايد به دلت ترس و واهمه‌اي راه بدهي.

💎بهمن:

مشتاقانه انتظار افق‌هاي جديدي را در زندگي‌ات داري. روي موفقيت تحصيلي و كاري‌ات تمركز كن و با خودت تكرار كن كه مي‌توانم، زيرا خواستن توانستن است. برنامه‌ريزي جديدي لازم داري. اشتياقت بيشتر از تجربياتت است.

💎اسفند:

احساس مي‌كني آگاهي دروني‌ات بسيار ژرف‌تر از روابط معمول و رويدادهاي روزانه اطرافت است. روياهايت به حقيقت مي‌پيوندد. پر از انرژي و نيرو هستي، كارهايت را به خوبي انجام خواهي داد و احساس غرور و رضايت مي‌كني.

@falldoaaa
@falldoa2

https://t.me/joinchat/AAAAAEctlTx5HR6sVUAHaQ