علائم سحر می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1_ رفتارهای غیر طبیعی و تغییر رفتار های عادی.
2_ به وجود آمدن حس تنفر.
3_ تخیلات مانند محبت ناگهانی.
4_ داشتن رفتارهای جنون آمیز.
5_ اختلال‌ در كار مغز.
6_ گریه کردن و حساس شدن.
7_ ترسی که اشاره کردید نیز می تواند علامت سحر باشد

@falldoa2
@falldoaaa
https://t.me/joinchat/KrVKkkEaJabRQTH4-Yxpnw