#توجه❗️پست زیر تبلیغات ویژه سقز خبر است

شما نیز میتوانید شغل و کانال و حرفه ی خود را در کانال محبوب سقز خبر با قیمت مناسب تبلیغ کنید و دیده شوید ❤️

هماهنگی با مدیر تبلیغات:
🆔 @sqz_admin