💢اطلاعیه آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مراکز آموزشی

وزارت آموزش و پرورش:
🔹️هرگونه تصمیم گیری در مورد بازگشایی مراکز آموزشی منوط به تصمیم گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا است و تاکنون مطلبی در این موضوع از طریق ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام نشده است.
❄️┅━━┅━┅━━┅━━┅┅
⭕️ چند هزار نفر سقزی #اینجان 👇
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEKQMe7qyxR6nDjddg