صبح است
همه چیز رنگ و بوی
تازگی وطراوت میدهد
آرزو میکنم وجودتان
پرشود ازعطر و رنگ خدا

وصبح را سرشار از انرژی و
سلامتی آغاز کنید

سلام روزتون بخیر

@ashpaziii_va_deser 👈