ترسناک‌ترین آدم‌های زندگیم، کسایی بودن که یه زمان از ترسِ بقیه، بهشون پناه برده بودم…!