در سایت گلدن فارم این پرنده رو بخرید . این پرنده فقط دلار میسازه و مخصوص بخش برداشته . یه راست دلار میسازه و نیازی نیست سیلور بفروشین داخل سایت و به دلار تبدیلش کنید .دوتا ازینا 1.53 دلار میده روزی