نذر کرده ام امشب ،
یک تسبیح را تا آمدنت بچرخانم ُ
لب به لب…
دانه به دانه ؛
اَمــَنْ یـُجیـب بخوانم!
خدا را چه دیدی؟!

#سیده_فاطمه_حسینیان

🍁 @asheghabaad