نميدانم جزو گناهانت به حساب مي آيم يا نه
اما امشب را از من بگذر …
گلايه ات اگر به گوشِ خدا برسد
همين " قدر " كافي ست كه ، قيامتي برپا شود …

#علي_قاضي_نظام

🍁 @asheghabaad