🆔
👚 نام : مانتو مهسا
👗 جنس : دیور خرج کار دانتل
🖌 رنگ بندی : مشکی قد کار ۱۱۵
👪 سایز ها : سایز یک معادل ۳۸ ۴۰, سایز دو معادل ۴۲ ۴۴, سایز سه معادل۴۶ ۴۸ ۵۰
💰 قیمت : 120 تومان