سنت که بالاتر میره
برای خودتم حوصله کم میاری٬
دیگه چه برسه به بقیه…

🍁 @asheghabaad