وقتی کل رابطتتون دعواست و
دلت نمیاد ازش جدا شی
یعنی عاشقشی

🍁 @asheghabaad