سازمان تامین نهاده ایران

تنها کانال رسمی سازمان تامین نهاده ایران در تلگرام

Official Account of Tamin Nahade Iran

[ مرکز تامین و توزیع نهاده های کشاورزی کشور ]

بنیانگذار بازرگانی نهاده های کشاورزی بر مبنای IT در ایران

05138652312 – 2314

ارتباط با ادمین:
@taminnahadecom_admin