🔴 1399، سال خوب تولید #گندم / ضرورت اتخاذ راهکارهای کاهش #خسارت_گندم

🔸 مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال سال خوبی در بخش کلان برای تولید گندم در کشور است اما نارسایی‌هایی نیز در این بخش وجود دارد یا ممکن است در آینده با آن مواجه شویم بنابراین ضروری است در حال حاضر، راهکارهایی برای آن اندیشیده شود.

🔸اسفندیاری‌پور ادامه داد: برای استفاده از پهپاد برای سم‌پاشی نیز باید تصمیمی اتخاذ شود و ارزیابی در این خصوص صورت گیرد، زیرا در حال حاضر این مهم در حال توسعه است و اگر به آن توجه نشود، ممکن است با اصول ما مغایرت داشته باشد.

🔸مجری طرح گندم افزود: در صورتی‌که سمپاشی برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد، آن را انجام می‌دهند. بنابراین ما باید اطلاعات فنی اقتصادی و مباحث مورد نظر را تبیین کنیم. البته خوشبین هستیم که کشاورزان از آنها استفاده خواهند کرد.

سازمان تامین نهاده ایران

@taminnahadecom