میگن وقتی میخوای وارد بهشت بشی یکی وایساده جلوی در به همه پاستیل تعارف میکنه میگه خوش اومدین بفرمایید دهنتونو شیرین کنید😍😝

🦋@girldokhmal🦋