نورا رو میشناسی ولی اینجا عضو نیستی 😊
زود باش اگه طرفدار نورا فاتحی هستی سریع عجله کن تا نپاکیدم 😍😍
با ما همراه باشین با :
😉رقص های جذاب و هیجانی
😉شات های عشقجان
😉بروز ترین اهنگ های دلبرم
پس زود باش دیگه 😉
@nora_dancer @nora_dancer