دلم تنهایی میخواهد
حوصله بی معرفتی های بی دلیل را ندارد…!

🍁 @asheghabaad