🟢🟣🟡 قابل توجه همکاران متقاضی مامور به دانشگاه فرهنگیان
♦️لازم به ذکر است مهلت ارائه درخواست تا 25 اردیبهشت تمدید شده است.
🆔 @b1580