🔻 نخستین نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۳۹۹ در شیراز دایر می‌شود

🔹 نخستین نمایشگاه سال ۱۳۹۹ با عنوان شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی کشاورزی، ماشین‌آلات، نهاده‌ها و آبیاری در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس در شهرک گلستان شیراز برپا می‌شود

@khbar_fars