🔻توزیع اقلام سوخت فسیلی در مناطق عشایری فارس

🔹مدیر کل امور عشایر فارس از تهیه و توزیع سوخت فسیلی در مناطق عشایری استان فارس خبر داد.

@khbar_fars