مرحله دوم تعداد انفالو رو از نوار بالا انتخاب کنین مثلا الان من رو د ۱۰۰ تا گذاشتم
☝️☝️☝️