خودتون قضاوت کنید هزینه سنگین کاشت مو
یا استفاده از محلول رویش مجدد مو؟

تاثیر محلول ما در رویش مجدد مو را خودتون نگاه کنید😍
🔅روغن کندوش ضد ریزش مو
🔅ایجاد رویش مجدد مو
🔅درمان کم پشتی و ضعیفی مو
🔅درمان کم پشتی ابرو ریش

جهت اطلاعات بیشتر و خرید محصول به ایدی
@Jaber371
مراجعه فرماید