💜 4 روش برای جلوگیری از چروک پوست صورت

🔸ماساژصورت
🔻مصرف آب کافی
🔺مصرف بادام
🔸مصرف میوه حداقل روزانه 100 گرم

🕶 @luxurynewss 💇‍♂💅