بعد از این ما و سر کوی دل آرای دگر

با غزالی به غزلخوانی و غوغای دگر

#وحشی_بافقی

⚡️🌳⚡️