سخن سردبیر

🔷همدلی جایگزین کرونا

سال ها گذشت و ماه رمضان را به اسم ماه خدا و برکت گذرانیدیم، در دل نزدیکی و قرب به خدا را خواستیم و مولا علی (ع) را سرلوحه یتیم نوازی دیدیم، درکمان از گرسنگی فقیران را محدود به ماه رمضان و تقرب را در گرو گرسنگی جسمی…. طلبکارانه همه چیز خواستیم و عطوفانه همه چی عطا شد، شاکر هر لحظه خودمان و غافل از دیگران گذراندیم….
اما این برهه از زمان خیلی از چیزها را به ما یادآوری کرد…. چیزهایی که فراموش کرده بودیم، در آزمون نزدیکی قلب ها رزمایش همدلی راه انداختیم و علی وار در دل شب کمک رسانیدم و کسی نفهمید شاید تازه داریم درک می کنیم شکوه این ماه را ….در گیرودار بیماری کرونا، ویروس کرونا را ارج می نهیم چرا که حس نوعدوستی را زنده و پویا کرد و در این بین خودش بی رمق از سرسختی ها به شکست زنجیره مهربانی ها دلخوش است، روزها  ازپس  یکدیگر می گذرند، گاهی برخی عزیزان از نفس می افتند و گاهی فرشتگان نجات واسطه مرگ و زندگی می شوند. و چه زیباست در این بین بیشتر و بیشتر شاکر خدایمان باشیم که کرونا را به عنوان داروی آلزایمر همدلی و سپاس از خدا به خاطر تمام نعمت هایش فرستاد تا با قدردانی بیشتر از خدا شکست دهیم ویروس کرونا را و جایگزین کنیم ویروس مهربانی را در تک تک کوچه ها و خانه ها….
و اما حرف اخر اینکه دو طرف فقیر و غنی شکر گذار باشیم از کمک هایی که کردیم و کمک هایی که گرفتیم چرا که هر دو دست های خدا بودیم …
شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند
لئن شکرتم لازیدنکم .
و نکته ی پایانی به مناسبت یک سالگی اوای مه ولات اینکه مفتخریم که در یک سال گذشته ماهنامه به عنوان فعال اجتماعی و فرهنگی صدای مردم را کم وبیش و در بضاعت ماهنامه به گوش مسئولان رساندیم . امیدوارم در اینده ی پیش رو باعث شکوفایی و ارتقاء فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سطح شهرستان باشیم . به امید خدا

حسن جاوید

🔷ماهنامه آوای مه ولات

🆔@avayemahvelat1399