و بعد دیگه تو این کانال کم فعالیت میکنم یعنی فقط پست های ویژه رو میزارم شما هم لطفا لفت ندید چون بعضی برنامه ها احتمال داره تو این کانال باشه و تو کانال دوم نباشه