اینم گپ رفقای خاص که در حال عضو گیریه تو یه دونه لینکدونی آگهی زدم درحال عضو گیری لطفا اگه دوست دارید بیاید همه نوع پیام به غیر از بی ادبی و فحاشی آزاده اینم لینکش👇👇👇👇