اینم آیدی ربات برای ارتباط با ادمین (ترجیحا برای ریپورتها)

@Mani_Absalan_bot