🔰 گپ خوزستان دزفول و شوش 🌹

🌹🌹🌹مثبت 18 ممنوع🚫🚫🚫
دور همی دوستانه و صمیمی پی وی ممنوعه حتی شما دوست عزیز و ادب و شخصیت نماد خانواده شما هست رعایت کنی 🌹
https://t.me/joinchat/C_ZRhkzfx-TUOlhSQeXXTA