🔵 والدین هلکوپتری چکار میکند؟

– فرزندشو مهد نفرسته و تو خونه نگه میداره چون میترسه مریض بشه
– مراقب هست هیچ کسی به فرزندش نه نگه یا ناراحتش نکنه. مثلا اگر فرزندش با بچه‌ای بازی میکنه و اون بچه حوصله نداره، مادر بهش برمیخوره چرا بچه من برای بازی اصرار میکنه. – مدام فرزندش رو چک میکنه که گرسنه اته، دستشویی داری؟ در حالیکه فرزندش میتونه خودش اعلام کنه
– به زور غذا بهش میده مبادا ضعیف بشه
– بیرون نمیبره مبادا مریض بشه

این والدین بچه‌های ضعیف با اعتماد بنفس پایین تربیت میکنند. همه اصول تربیتی خوش رفتاری با بچه‌ها نیست. در کنار خوشرفتاری، باید بچه‌ها را با واقعیات زندگی آشنا کرد.

👤 @mr_ravan_shenas