دو چشم مست تو
کز خواب صبح برخیزند
هزار فتنه
به هر گوشه‌ای برانگیزند

سعدی

سلام
صبحتون بخیر❤️☕️

👤 @mr_ravan_shenas