کپسول چاقی صورت لارنس

شامل 30 عدد کپسول کاملا گیاهی
تاثیر گذاری فقط و فقط روی بافت صورت بدون

فاقد کورتون ، بدون عوارض

رفع چین و چروک

داعمی بدون بازگشت

گونه گذار و چاقی طبیعی ضش

@cheshmak_2000