🌺بسم الله الرحمن الرحیم🌺

🌹عرض سلام خدمت شما سهامداران محترم🌹

🔴🔵⚫️👈 ساعت ثبت سفارش سهم #سیتا، امروز چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۱:۳۰ می باشد.

@Arzeh1avalieh 👈 کانال عرضه اولیه