🔷👈 11:37 …. شاخص کل با رشد بیش از 57400 مواجه شده است و به رقم 1604245 واحد رسیده است.

♦️شاخص هم وزن نیز تا این لحظه به بیش از 11111 واحد رسیده است.

♦️👈 شکایات مردمی در خصوص اختلالات بعضی کارگزاری ها (خصوصا" برای واریز وجه) ادامه دارد.

🔷👈 ثبت سفارشات #سیتا هم تا ساعت 12:30 تمدید شده است.

@Arzeh1avalieh 👈 کانال عرضه اولیه