♦️👈 رکوردی تاریخی در مشارکت سهامداران ، در عرضه های اولیه، این بار نیز شکسته شد

🔴🔵⚫️👈 4 میلیون و 481 هزار و 814 نفر، خریدار عرضه اولیه سهم #سیتا

🔷👈 به گزارش #کانال_عرضه_اولیه، در جریان عرضه اولیه سهم " #سیتا " به هر کد (نفر)، حداکثر 300 سهم درقیمت 15750 ریال (سقف قیمت) ، تخصیص یافته است. (حدود 475 هزار تومان ).

🔷👈 امروز هفتمین عرضه اولیه بازار سرمایه ایران در سال 99، با عرضه 12 % از سهام شرکت #سرمایه_گذاری_سیمان_تامین در بورس انجام گرفت که تعداد 4 میلیون و 481 هزار و 814 کد (نفر) در این عرضه خریدار بودند که به هر کد معاملاتی، حداکثر تا 300 سهم #سیتا در قیمت 15750 ریال تخصیص یافت.

🔷👈 آخرین رکورد مشارکت سهامداران در عرضه اولیه، مربوط به سهم #آریا می باشد که 3 میلیون و 350 هزار و 42 نفر، خریدار عرضه اولیه این سهم بودند.

@Arzeh1avalieh 👈 کانال عرضه اولیه