مشاوره و فروش تجهیزات شبکه و HP

آیدی مشاوران :
@server11111 افشار
@SaeidG قنبری

شماره تلفن مجموعه :

021-91008413 داخلی 120

☸️ مبایل مجموعه:
09033259567
09199799651

ویژگی ما، تنوع محصول، ضمانت پایدار و اعتماد شماست.