💰 پیشنهادات ارزان قیمت و متنوع برای شما :

HP Prolianr DL380 Gen7
2x intel xeon E5630
4x HP 4GB DDR3 Ram(16GB)
HP P410 / 512MB Raid
8x HGST 900GB 10K SAS
2x HP 460w PS

قیمت : 9.200.000 تومن

HP Prolianr DL380 Gen7
2x intel xeon E5640
4x HP 4GB DDR3 Ram(16GB)
HP P410 / 512MB Raid
8x HGST 900GB 10K SAS
2x HP 460w PS

قیمت : 9.300.000 تومن

HP Prolianr DL380 Gen7
2x intel xeon X5660
4x HP 4GB DDR3 Ram(16GB)
HP P410 / 512MB Raid
8x HGST 900GB 10K SAS
2x HP 460w PS

قیمت : 9.400.000 تومن

ریل کیت برای این سرور انتخابی بوده و قیمت برای اضافه شدن 700 تومان می باشد .

Telegram : @server11111 @SaeidG
Phone : 021-91008413 – داخلی 120
invite link : https://t.me/joinchat/AAAAAD9Bv977dnZXTMeiIQ

🔘54 98/07/13