خبرنگار: نظر شما در باره ۴۰ سال مديريت مدیران در صداوسيما چيه؟

رهگذر: بسيار دوره پر بار،پر رونق،پر خيرو بركتي بود، من تونستم ماشين بخرم خونه بخرم و ازدواج كنم

خبرنگار: بسيار عالي،چه انتظاري از مدير جديد داريد؟
رهگذر: انتظار دارم كه با تمام توان و با قدرت بيشتر همين راه را ادامه بدن

خبرنگار: خيلي ممنون.لطفاً خودتون رو معرفي كنيد؟
رهگذر: رضا هستم نصاب ماهواره😍😁

#kia
@grouup_chat