⭕️علت سردرد در هر قسمت سر! 🤔

⚠️ درد در بالای سر : کمبود غذا یا آب
⚠️ درد در قسمت جلوی سر : کمبود خواب
⚠️ درد در پشت سر: استرس زیاد

#kia
@grouup_chat