آیا می دانید:
در بدن مردها هفت میلیون عصب وجود دارد؟

و تنها خانومها هستند که
می توانند روی تک تک این اعصاب راه بروند…!!!

خیلی کار سختیه هااااا
خسته نباشند خانومای گل
خدا قوت پهلوانان دوست داشتنی😊😊

#kia
@grouup_chat