بانکه ۲۳۰ پنجره ای چاپی
تعداد در کارتن ۶ست (۳ عددی)
قیمت: ۶۵۰۰ تومان
@kavehglass21