شماره دو
تونیک زنانه پلنگی،جنس جودون
فری سایز تا 46