صابون های خوشگل و جذاب

آیا میدانستید این صابون های عاشق طبیعت اوریفلیم تجزیه پذیر هستن و به اقیانوسها آسیب نمیرسونن؟؟؟