‍ ‍ سوهان مخصوص پا
Code: 38961

از بین برنده پوست های خشک و مرده کف پا
این سوهان را همراه با کرم های مخصوص پا استفاده کنید و برای همیشه با پینه ها و پوست های ضخیم و ترک خورده پاشنه پا خداحافظی کنید.

ماساژ بدید روی پای تمیز تا جذب کامل کنید. برای کسب بهترین نتیجه ، هر صبح و شب اعمال کنید و بعد کرم پای کدو تنبل استفاده کنید.

قیمت اصلی: 89000

قیمت ویژه کات4⃣1⃣: 35000😍😍😉😉😍