ای دمِ صبح!
چه داری خبـر از مقدم دوست..؟

سعدی

سلام،
یکشنبه بخیر،
همراه با حال خوب😍

👤 @mr_ravan_shenas