🔺کدخدایی: شورای نگهبان تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان:
🔹در جلسه امشب مصوبه مجلس پیرامون طرح تشکیل وزارت خدمات تجاری و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
🔹اعضای شورای نگهبان تبصره یک ماده یک طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مصوب مجلس را مغایر اصول 85 و 133 قانون اساسی دانستند./ تسنیم
@Akharinkhabar