🔺تمام راه‌ها به سمت مرزهای غرب کشور باز است

🔹همه معابر در استان‌های غربی به‌خصوص راه‌های منتهی به مرزهای چهارگانه خسروی، شلمچه، چذابه و مهران باز هستند و تردد در آن‌ها علی‌رغم ترافیک، انجام می‌شود
@Akharinkhabar