متاسفانه در شرايطي كه اخبار متفاوتي در مورد حضور يا عدم
حضور استراماچوني در استقلال شنيده مي شود هيچ يك از
مديران باشگاه موضع مشخصي نميگيرند و مشخص نيست
كجا هستند تا هوادار همچنان بلاتكليف بماند
@tajnews1