استوری محمد نوری پیشکسوت استقلال در جواب مازیار ناظمی

@tajnews1