آفر بی نظیر تور کیش

🏜حرکت: 20 مهر ماه

🌖🌖🌖🌖🌖🌒🌒🌒🌒
4 شب و 5 روز

♻️پانیذ 590

♻️خاتم 610

♻️گلدیس 630

♻️پارس نیک 630

♻️تعطیلات 650

♻️قائم 650

♻️هلیا 760

♻️آرامیس 780

♻️لیلیوم 860

♻️آنا با ناهار 870

♻️صدف 940

♻️کوروش 1000

♻️شایگان 1050

♻️ویدا 1100

♻️ایران 1210

🛄 خدمات:
🍯صبحانه
🚙استقبال
🏞گشت شهری
🏎ورودی سافاری
🎡ورودی هایلند
🎥بلیط سینما ۷ بعدی
🍱ورودی رستوران

تلفن هماهنگی:
📲 09013134410
☎️ 02188545052

🌍 @sitaco